De actieve behandeling


We gebruiken voor de vasteapparatuurbehandelingen uitsluitend het Damon systeem/zie filmpje/. Deze nieuwe technologie maakt gebruik van lage krachten.Deze krachten zijn meer biologisch dan bij de klassieke techniek waarbij kleurtjes omheen de blokjes aangebracht worden. Damon systeem presenteert volgende voordelen:

  • Minder extracties, meestal bepaald door het profiel
  • Geen buitenbordbeugels meer
  • Minder pijn door lage krachten
  • Gamakkelijk ruimte crieeren
  • Meer comfort, geen ringtjes rond de kiezen
  • Een mooier en stabieler eindresultaat
  • Facial ballance zonder donker corridors is het uiteindelijke doel. De taak is meer dan rechte tanden, maar ook een mooi gebit en aan aantrekkelijk gezicht

Elastieken

De blokjes zijn verantwoordelijk om de tanden recht te komen staan. Naast de esthetiek is het ook belangrijk dat de tanden goed op elkaar gaan aansluiten. Dit is noodzakelijk voor een goed functioneren van het gebit en voor het behoud van het langdurige stabiele eindresultaat. Hiervoor zijn vaak elastieken nodig die de boven- en onderbeugel verbinden op dat de tanden naar de juiste plaats kunnen worden. De patient moet juiste instructies van de orthodontist volgen over het dragen van de elastiekjes om succesvol orthodontische behandeling te bereiken. Je elastiekjes zijn op, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op !


Een orthodontische behandeling in twee fazen:


Wat?

Vaste apparatuur kan toegepast worden tijdens de eerste behandelingsfase, maar vaak is het ook uitneembare apparatuur. Uitneembare apparatuur bestaat uit een plastiek plaatje, waarin veertjes, schroefjes en ankertjes zijn ingebouwd. De uitneembare apparatuur corrigeert het verkeerde doorbraak van de tanden.

Waarom?

Preventie - de eerste periode van behandeling heeft een functioneel nut en laat uw kind toe om beter te kunnen bijten. Jongere patienten werken heel goed mee en volgen de orthodontische instructies betreffende het dragen van de apparatuur.. Het ruimtegebrek, dwangbeet, kruisbeet en omgekeerde beet kunnen opgelost worden door de uitneembare apparatuur tijdens de eerste fase.

Groei is van onschatbare waarde tijdens de orthodontische behandeling:

Het gebruik van groei tijdens de orthobehandeling is het grootste voordeel.Sommige stoornissen in verband met de ontwikkeling en stand van de kaken kunnen perfect gecorrigeerd worden tijdens de groei en kunnen na de groei niet meer opgelost worden zonder een chirurgische ingreep.